0415. இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல்

Rate this post

0415. இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல்

0415. Izhukkal Udaiyuzhi Ootrukkol

 • குறள் #
  0415
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
  ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கமுடையவரின் வாய்ச்சொல், வழுக்கும் தன்மையுடைய நிலத்தில் நடப்பவர்க்கு ஊன்றுகோல் போலத் துணை செய்யும்.
 • Translation
  in English
  Like staff in hand of him in slippery ground who strays
  Are words from mouth of those who walk in righteous ways.
 • Meaning
  The words of the good are like a staff in a slippery place.

Leave a comment