0567. கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும்

Rate this post

0567. கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும்

0567. Kadumozhiyum Kaiyikantha Thandamum

 • குறள் #
  0567
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
  அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.
 • விளக்கம்
  கடுஞ்சொல்லும் குற்றத்துக்கு அதிகமான தண்டனையும், அரசனது பகைவரை வெல்லும் வலிமையைக் குறைக்கும் அறமாகும்.
 • Translation
  in English
  Harsh words and punishments severe beyond the right,
  Are file that wears away the monarch’s conquering might.
 • Meaning
  Severe words and excessive punishments will be a file to waste away a king’s power for destroying (his enemies).

Leave a comment