0573. பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல்

Rate this post

0573. பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல்

0573. Panennaam Paadarku Iyaipindrel

 • குறள் #
  0573
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
 • விளக்கம்
  பாடலுடன் பொருந்தாவிட்டால் இசை என்ன பயனுடையதாகும்? அதுபோலக் கண்ணோட்டமில்லாத இடத்தில் கண் என்ன பயன் உடையது?
 • Translation
  in English
  Where not accordant with the song, what use of sounding chords?
  What gain of eye that no benignant light affords?
 • Meaning
  Of what avail is a song if it be inconsistent with harmony ? what is the use of eyes which possess no kindliness.

Leave a comment