0575. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம்

Rate this post

0575. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம்

0575. Kannirku Anikalam Kannottam

 • குறள் #
  0575
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
  புண்ணென்று உணரப் படும்.
 • விளக்கம்
  கண்ணுக்கு அழகு செய்யும் அணியாவது தாட்சணியம்; அந்த ஆபரணம் இல்லையாயின், அது புண் என்று அறிவுடையோரால் அறியப்படும்.
 • Translation
  in English
  Benignity is eyes’ adorning grace;
  Without it eyes are wounds disfiguring face.
 • Meaning
  Kind looks are the ornaments of the eyes; without these they will be considered (by the wise) to be merely two sores.

Leave a comment