0577. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர்

Rate this post

0577. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர்

0577. Kannottam Illavar Kannilar

 • குறள் #
  0577
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
  கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.
 • விளக்கம்
  தாட்சணியம் இல்லாதவர் கண்ணுடையவராகக் கருதப்பட மாட்டார்; கண்ணுடையவர் தாட்சணியம் இல்லாமலும் இருக்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Eyeless are they whose eyes with no benignant lustre shine;
  Who’ve eyes can never lack the light of grace benign.
 • Meaning
  Men without kind looks are men without eyes; those who (really) have eyes are also not devoid of kind looks.

Leave a comment