0578. கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட

Rate this post

0578. கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட

0578. Karumam Sidhaiyaamal Kannoda

 • குறள் #
  0578
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
  உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.
 • விளக்கம்
  தம் செயல் கெடாதவகையில் கண்ணோட்டம் செய்யவல்ல அரசர்க்கு, இவ்வுலகம் உரியதாகும் தன்மையுடையது.
 • Translation
  in English
  Who can benignant smile, yet leave no work undone;
  By them as very own may all the earth be won.
 • Meaning
  The world is theirs (kings) who are able to show kindness, without injury to their affairs, (administration of justice).

Leave a comment