0583. ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா

Rate this post

0583. ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா

0583. Otrinaan Otrip Porultheriyaa

 • குறள் #
  0583
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
  கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்.
 • விளக்கம்
  ஒற்றன் வழியாக எல்லோரிடத்தும் நடப்பவற்றை அறிந்து வரச் செய்து, அதனால் வரும் பயனை அறைந்து அறியாத மன்னவன், வெற்றி அடைதற்குரிய வழி இல்லை.
 • Translation
  in English
  By spies who spies, not weighing things they bring,
  Nothing can victory give to that unwary king.
 • Meaning
  There is no way for a king to obtain conquests, who knows not the advantage of discoveries made by a spy.

Leave a comment