0584. வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார்

Rate this post

0584. வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார்

0584. Vinaiseivaar Thamsutram Vendaathaar

 • குறள் #
  0584
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
  அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
 • விளக்கம்
  அரசாங்க வேலை செய்கின்றவர்களையும், அவர்களது உறவினர்களையும், பகைவர்களையும் ஆராய்கின்றவன் ஒற்றவனாவான்.
 • Translation
  in English
  His officers, his friends, his enemies,
  All these who watch are trusty spies.
 • Meaning
  He is a spy who watches all men, to wit, those who are in the king’s employment, his relatives, and his enemies.

Leave a comment