0587. மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி

Rate this post

0587. மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி

0587. Maraindhavai Ketkavat Raagi

 • குறள் #
  0587
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
  ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.
 • விளக்கம்
  மறைவாக நடப்பவனவற்றைக் கேட்டு அறிய வல்லவனாய், அவ்வாறு அறிந்தவற்றுள் ஐயமின்றித் துணிய வல்லவனே ஒற்றனாவான்.
 • Translation
  in English
  A spy must search each hidden matter out,
  And full report must render, free from doubt.
 • Meaning
  A spy is one who is able to discover what is hidden and who retains no doubt concerning what he has known.

Leave a comment