0588. ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும்

Rate this post

0588. ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும்

0588. Otrotrith Thandha Porulaiyum

 • குறள் #
  0588
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
  ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஓர் ஒற்றன் அறிந்து வந்து கூறிய செய்தியை, மன்னன் மற்றோர் ஒற்றனாலும் ஒற்றுவித்து ஒப்பு நோக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Spying by spies, the things they tell
  To test by other spies is well.
 • Meaning
  Let not a king receive the information which a spy has discovered and made known to him, until he has examined it by another spy.

Leave a comment