0589. ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க

Rate this post

0589. ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க

0589. Otret Runaraamai Aalga

 • குறள் #
  0589
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
  சொற்றொக்க தேறப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒற்றனைக் கையாளும்போது, அவனை மற்ற ஒற்றன் அறியாதபடி ஆளுக; தனித்தனி ஏவப்பட்ட மூவருடைய சொற்களும் ஒத்திருக்குமானால், அவர்கள் கூறிய செய்தியை உண்மை என நம்புக.
 • Translation
  in English
  One spy must not another see: contrive it so;
  And things by three confirmed as truth you know.
 • Meaning
  Let a king employ spies so that one may have no knowledge of the other; and when the information of three agrees together, let him receive it.

Leave a comment