0591. உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம்

Rate this post

0591. உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம்

0591. Udayar Enappaduvathu Ookkam

 • குறள் #
  0591
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
  உடையது உடையரோ மற்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் உடையர் என்று சொல்லச் சிறந்து நிற்பது ஊக்கமாகும். அஃது இல்லாதவர் வேறு உடையதாகிய பொருள்களைப் பெற்றிருந்தாலும் உடையராகார்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis energy gives men o’er that they own a true control;
  They nothing own who own not energy of soul.
 • Meaning
  Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess?

Leave a comment