0592. உள்ளம் உடைமை உடைமை

Rate this post

0592. உள்ளம் உடைமை உடைமை

0592. Ullam udaimai Udaimai

 • குறள் #
  0592
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
  நில்லாது நீங்கி விடும்.
 • விளக்கம்
  ஊக்கமுடைமையே ஒருவனுக்கு நிலை பெற்ற உடைமையாகும். மற்றைய பொருளுடைமை நிலையில்லாமல் நீங்கிவிடும்.
 • Translation
  in English
  The wealth of mind man owns a real worth imparts,
  Material wealth man owns endures not, utterly departs.
 • Meaning
  The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not.

Leave a comment