0594. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும்

Rate this post

0594. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும்

0594. Aakkam Atharvinaaich Chellum

 • குறள் #
  0594
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
  ஊக்க முடையா னுழை.
 • விளக்கம்
  செல்வம் வழிகேட்டுக் கொண்டு தளர்வில்லாத முயற்சி உடையவனைச் சென்று அடையும்.
 • Translation
  in English
  The man of energy of soul inflexible,
  Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.
 • Meaning
  Wealth will find its own way to the man of unfailing energy.

Leave a comment