0597. சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர்

Rate this post

0597. சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர்

0597. Sithaividaththu Olkaar Uravor

 • குறள் #
  0597
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
  பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
 • விளக்கம்
  உடலை மறைக்கும் அளவுக்கு அம்புகள் தைக்கப் பெற்றாலும் யானை தளராமல் தன் பெருமையை நிலை நிறுத்தும். அதுபோல் மன எழுச்சியுடையவர் அழிவு வந்தவிடத்தும் தளராமல் தம் பெருமையை நிலை நிறுத்துவர்.
 • Translation
  in English
  The men of lofty mind quail not in ruin’s fateful hour,
  The elephant retains his dignity mind arrows’ deadly shower.
 • Meaning
  The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows.

Leave a comment