0598. உள்ளம் இலாதவர் எய்தார்

Rate this post

0598. உள்ளம் இலாதவர் எய்தார்

0598. Ullam Ilaathavar Eithaar

 • குறள் #
  0598
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
  வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  மனஎழுச்சி இல்லாதவர் இவ்வுலகத்தாருள் ‘நாம் கோடை உடையோம்’ என்று சொல்லப்படும் மதிப்பைப் பெறமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The soulless man can never gain
  Th’ ennobling sense of power with men.
 • Meaning
  Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality”.

Leave a comment