0600. உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை

5/5 - (1 vote)

0600. உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை

0600. Uramoruvarku Ulla Verukkai

 • குறள் #
  0600
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃ தில்லார்
  மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு ஊக்கமிகுதியே உறுதியான வலிமையாகும். அஃது இல்லாதவர் மரத்துக்குச் சமமாவர். இவர்கள் மக்கள் உருவில் இருப்பதே வேறுபாடு.
 • Translation
  in English
  Firmness of soul in man is real excellance;
  Others are trees, their human form a mere pretence.
 • Meaning
  Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men.

Leave a comment