0604. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும்

Rate this post

0604. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும்

0604. Kudimadinthu Kutram Perugum

 • குறள் #
  0604
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
  மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  சோம்பலில் வீழ்தலால் சிறந்த முயற்ச்சியை மேற்கொள்ளாதவர்களுக்குக் குடியும் கெட்டுக் குற்றங்களும் அதிகமாகும்.
 • Translation
  in English
  His family decays, and faults unheeded thrive,
  Who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive.
 • Meaning
  Family (greatness) will be destroyed, and faults will increase, in those men who give way to laziness, and put forth no dignified exertions.

Leave a comment