0606. படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும்

Rate this post

0606. படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும்

0606. Padiyudaiyaar Patramaindhak Kannum

 • குறள் #
  0606
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
  மாண்பயன் எய்தல் அரிது.
 • விளக்கம்
  நிலம் முழுவதையும் ஆளும் அரசனது செல்வமெல்லாம் தானே வந்தடைந்தவிடத்தும், சோம்பல் உடையவர் அதனால் சிறந்த பயனை அடையமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though lords of earth unearned possessions gain,
  The slothful ones no yield of good obtain.
 • Meaning
  It is a rare thing for the idle, even when possessed of the riches of kings who ruled over the whole earth, to derive any great benefit from it.

Leave a comment