0608. மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன்

Rate this post

0608. மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன்

0608. Madimai Kudimaikkan Thankinthan

 • குறள் #
  0608
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
  அடிமை புகுத்தி விடும்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவனிடத்தில் சோம்பல் நிலைபெறுமானால், அஃது அவனைத் தன் பகைவனிடம் அடிமையாக்கிவிடும்.
 • Translation
  in English
  If sloth a dwelling find mid noble family,
  Bondsmen to them that hate them shall they be.
 • Meaning
  If idleness take up its abode in a king of high birth, it will make him a slave of his enemies.

Leave a comment