0613. தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண்

Rate this post

0613. தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண்

0613. Thaalaanmai Ennum Thagaimaikkan

 • குறள் #
  0613
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
  வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  மற்றவர்க்கு உதவி செய்தல் என்னும் மேன்மை, விடாமுயற்சி என்னும் உயர்ந்த குணமுள்ளவரிடத்தில் பொருந்தியுள்ளது.
 • Translation
  in English
  In strenuous effort doth reside
  The power of helping others: noble pride!
 • Meaning
  The lustre of munificence will dwell only with the dignity of laboriousness or efforts.

Leave a comment