0615. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான்

Rate this post

0615. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான்

0615. Inbam Vizhaiyaan Viniaivizhaiyaan

 • குறள் #
  0615
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
  துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.
 • விளக்கம்
  தனக்கு இன்பத்தை விரும்பாமல் செயல் முடித்தலையே விரும்புகின்றவன், தன் உறவினரின் துன்பத்தை நீக்கி அவரைத் தாங்கும் தூணாவான்.
 • Translation
  in English
  Whose heart delighteth not in pleasure, but in action finds delight,
  He wipes away his kinsmen’s grief and stands the pillar of their might.
 • Meaning
  He who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar to sustain his relations, wiping away their sorrows.

Leave a comment