0621. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக

Rate this post

0621. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக

0621. Idukkan Varungaal Naguga

 • குறள் #
  0621
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
  அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்.
 • விளக்கம்
  துன்பம் வரும்போது அதற்காக வருந்தாமல் மனத்துக்குள் மகிழ வேண்டும்; ஏனென்றால், அத்துன்பத்தை நெருக்கி அழிப்பதற்கு அதைப் போன்றது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour;
  Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power.
 • Meaning
  If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow.

Leave a comment