0622. வெள்ளத் தனைய இடும்பை

Rate this post

0622. வெள்ளத் தனைய இடும்பை

0622. Vellath Thanaiya Idumbai

 • குறள் #
  0622
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
  உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  வெள்ளம் போன்று அளவற்ற பெருந்துன்பம் வந்தாலும், அறிவுடையோன் அதனைத் தன் உள்ளத்தில் நினைத்த அளவில் கெட்டுப் போகும்.
 • Translation
  in English
  Though sorrow, like a flood, comes rolling on,
  When wise men’s mind regards it,- it is gone.
 • Meaning
  A flood of troubles will be overcome by the (courageous) thought which the minds of the wise will entertain, even in sorrow.

Leave a comment