0623. இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர்

3/5 - (2 votes)

0623. இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர்

0623. Idumbaikku Idumbai Paduppar

 • குறள் #
  0623
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
  இடும்பை படாஅ தவர்.
 • விளக்கம்
  துன்பத்துக்கு வருந்தாதவர்கள், அத்துன்பத்துக்குத் துன்பமே செய்வார்கள்.
 • Translation
  in English
  Who griefs confront with meek, ungrieving heart,
  From them griefs, put to grief, depart.
 • Meaning
  They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow.

Leave a comment