0624. மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான்

1/5 - (1 vote)

0624. மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான்

0624. Maduththavaa Yellaam Pagadannaan

 • குறள் #
  0624
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
  இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.
 • விளக்கம்
  தடை நேர்ந்த இடங்களிலெல்லாம் தளராது வண்டியை இழுக்கும் எருதுபோலத் தொழிலை மேற்கொண்டு செலுத்த வல்லவனை அடைந்த துன்பம் தானே துன்பத்தை அடையும்.
 • Translation
  in English
  Like bullock struggle on through each obstructed way;
  From such an one will troubles, troubled, roll away.
 • Meaning
  Troubles will vanish (i.e., will be troubled) before the man who (struggles against difficulties) as a buffalo (drawing a cart) through deep mire.

Leave a comment