0632. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல்

Rate this post

0632. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல்

0632. Vankan Kudikaaththal Katraridhal

 • குறள் #
  0632
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
  ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.
 • விளக்கம்
  அஞ்சாமை, நற்குடிப்பிறப்பு, நாட்டைக் காத்தல், நீதி நூல்களைக் கற்றறிதல், முயற்சியுடைமை ஆகிய ஐந்திலும் மாட்சிமையுடையவனே அமைச்சனாவான்.
 • Translation
  in English
  A minister must greatness own of guardian power, determined mind,
  Learn’d wisdom, manly effort with the former five combined.
 • Meaning
  The minister is one who in addition to the aforesaid five things excels in the possession of firmness, protection of subjects, clearness by learning, and perseverance.

Leave a comment