0638. அறிகொன்று அறியான் எனினும்

Rate this post

0638. அறிகொன்று அறியான் எனினும்

0638. Arikondru Ariyaan Eninum

 • குறள் #
  0638
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
  உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
 • விளக்கம்
  அறிந்து சொன்னவரின் அறிவையும் அழித்துத் தானும் அறியாமலும் உள்ள அரசனுக்கும் நல்லன கூறுதல் அமைச்சரின் கடமை.
 • Translation
  in English
  ‘Tis duty of the man in place aloud to say
  The very truth, though unwise king may cast his words away.
 • Meaning
  Although the king be utterly ignorant, it is the duty of the minister to give (him) sound advice.

Leave a comment