0639. பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள்

Rate this post

0639. பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள்

0639. Pazhuthennum Mandhiriyin Pakkaththul

 • குறள் #
  0639
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
  எழுபது கோடி உறும்.
 • விளக்கம்
  அருகில் இருந்து தீங்கு செய்ய என்னும் அமைச்சனை விட எழுபது கோடி பகைவர் பக்கத்தில் இருத்தல் நன்மை தரத்தக்கதாகும்.
 • Translation
  in English
  A minister who by king’s side plots evil things
  Worse woes than countless foemen brings.
 • Meaning
  Far better are seventy crores of enemies (for a king) than a minister at his side who intends (his) ruin.

Leave a comment