0641. நாநலம் என்னும் நலனுடைமை

Rate this post

0641. நாநலம் என்னும் நலனுடைமை

0641. Naanalam Ennum Nalanudaimai

 • குறள் #
  0641
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
  யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
 • விளக்கம்
  சொல்வன்மை என்ற நலம், மற்ற நலன்களுள் அடங்குவதன்று; ஆகையால், நாவின் நலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நலம் ஒருவருக்குச் சிறந்த உடைமையாகும்.
 • Translation
  in English
  A tongue that rightly speaks the right is greatest gain,
  It stands alone midst goodly things that men obtain.
 • Meaning
  The possession of that goodness which is called the goodness of speech is (even to others) better than any other goodness.

Leave a comment