0645. சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல்

Rate this post

0645. சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல்

0645. Solluga Sollaip Pirithorsol

 • குறள் #
  0645
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
  வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.
 • விளக்கம்
  தாம் சொல்லக் கருதிய சொல்லை வெல்லும் சொல்லாகிய வேறு சொல் இல்லாமையை அறிந்து, திறமையாகச் சொல்லுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Speak out your speech, when once ’tis past dispute
  That none can utter speech that shall your speech refute.
 • Meaning
  Deliver your speech, after assuring yourself that no counter speech can defeat your own.

Leave a comment