0648. விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம்

Rate this post

0648. விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம்

0648. Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam

 • குறள் #
  0648
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
  சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  சொல்லவிருக்கும் செய்திகளை ஒழுங்குபடக் கோத்து இனிதாகச் சொல்லவல்லவரைப் பெற்றால், உலகத்தவர் அவர் கூறியவற்றை விரைந்து ஏற்றுக் கொள்வர்.
 • Translation
  in English
  Swiftly the listening world will gather round,
  When men of mighty speech the weighty theme propound.
 • Meaning
  If there be those who can speak on various subjects in their proper order and in a pleasing manner, the world would readily accept them.

Leave a comment