0672. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால

Rate this post

0672. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால

0672. Thoonguga Thoongich Cheyarpaala

 • குறள் #
  0672
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
  தூங்காது செய்யும் வினை.
 • விளக்கம்
  காலம் நீட்டித்துச் செய்யவேண்டிய செயல்களை நீட்டித்துச் செய்தல் வேண்டும்; விரைவில் செய்ய வேண்டியவற்றை விரைவில் செய்ய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Slumber when sleepy work’s in hand: beware
  Thou slumber not when action calls for sleepless care!
 • Meaning
  Sleep over such (actions) as may be slept over; (but) never over such as may not be slept over.

Leave a comment