0676. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு

Rate this post

0676. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு

0676. Mudivum Idaiyoorum Mutriyaangu

 • குறள் #
  0676
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
  படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயல் முடிவதற்குள்ள முயற்சியும், அதற்கு வரும் இடையூறும், அது நீங்கி முடிந்தால் வரும் பெரும்பயனும் அறிந்து செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Accomplishment, the hindrances, large profits won
  By effort: these compare,- then let the work be done.
 • Meaning
  An act is to be performed after considering the exertion required, the obstacles to be encountered, and the great profit to be gained (on its completion).

Leave a comment