0678. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல்

Rate this post

0678. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல்

0678. Vinaiyaan Vinaiyaakkik Kodal

 • குறள் #
  0678
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
  யானையால் யானையாத் தற்று.
 • விளக்கம்
  செய்கின்ற செயலாலே அது போன்ற மற்றுமொரு செயலை முடித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்; அஃது ஒரு யானையாலே மற்றொரு யானையைக் கட்டியதோடு ஒக்கும்.
 • Translation
  in English
  By one thing done you reach a second work’s accomplishment;
  So furious elephant to snare its fellow brute is sent.
 • Meaning
  To make one undertaking the means of accomplishing another (similar to it) is like making one rutting elephant the means of capturing another.

Leave a comment