0684. அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம்

Rate this post

0684. அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம்

0684. Arivuru Vaaraaindha Kalviim

 • குறள் #
  0684
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
  செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.
 • விளக்கம்
  இயற்கையறிவும், தோற்றப் பொலிவும், தேர்ந்த கல்வியும் ஆகிய மூன்று தன்மைகளும் உடையவனே தூது செல்லுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Sense, goodly grace, and knowledge exquisite.
  Who hath these three for envoy’s task is fit.
 • Meaning
  He may go on a mission (to foreign rulers) who has combined in him all these three. viz., (natural) sense, an attractive bearing and well-tried learning.

Leave a comment