0700. பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல

Rate this post

0700. பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல

0700. Pazhaiyam Enakkaruthip Panballa

 • குறள் #
  0700
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
  கெழுதகைமை கேடு தரும்.
 • விளக்கம்
  அரசனுக்கு யாம் பழைய பழக்கமுடையோம் எனக் கருதித் தகாதனவற்றைச் செய்யும் உரிமை கேட்டினைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  Who think ‘We’re ancient friends’ and do unseemly things;
  To these familiarity sure ruin brings.
 • Meaning
  The (foolish) claim with which a minister does unbecoming acts because of his (long) familiarity (with the king) will ensure his ruin.

Leave a comment