0709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்

Rate this post

0709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்

0709. Pagaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum

 • குறள் #
  0709
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
  வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  கண்களின் குறிப்பு வகைகளை அறிய வல்லவரைப் பெற்றால், பிறர் மனத்திலுள்ள பகைத் தன்மையையும் நட்புத் தன்மையையும் அவர்களின் கண்களே தெரிவித்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  The eye speaks out the hate or friendly soul of man;
  To those who know the eye’s swift varying moods to scan.
 • Meaning
  If a king gets ministers who can read the movements of the eye, the eyes (of foreign kings) will (themselves) reveal (to him) their hatred or friendship.

Leave a comment