0715. நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே

Rate this post

0715. நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே

0715. Nandrendra Vatrullum Nandre

 • குறள் #
  0715
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
  முந்து கிளவாச் செறிவு.
 • விளக்கம்
  தம்மைவிட அறிவால் மேம்பட்டவர் இருக்கும் அவையில் முன்னே சென்று ஒன்றைச் சொல்லாத அடக்கம், நல்லன என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட குணங்களுள் நல்லதாகும்.
 • Translation
  in English
  Midst all good things the best is modest grace,
  That speaks not first before the elders’ face.
 • Meaning
  The modesty by which one does not rush forward and speak in (an assembly of) superiors is the best among all (one’s) good qualities.

Leave a comment