0716. ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே

Rate this post

0716. ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே

0716. Aatrin Nilaithalarndh Thatre

 • குறள் #
  0716
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
  ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.
 • விளக்கம்
  அகன்ற நூற்பொருளை அறிந்து, அதன் மெய்ம்மையை உணர வல்லவர் அவையின் முன்பு ஒருவன் சொற்குற்றப்படுதல், ஒழுக்க நெறியில் செல்கின்றவன் நிலைதளர்ந்து வீழ்வது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  As in the way one tottering falls, is slip before
  The men whose minds are filled with varied lore.
 • Meaning
  (For a minister) to blunder in the presence of those who have acquired a vast store of learning and know (the value thereof) is like a good man stumbling (and falling away) from the path (of virtue).

Leave a comment