0719. புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க

Rate this post

0719. புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க

0719. Pullavaiyul Pochchaandhum Sollarka

 • குறள் #
  0719
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
  நன்குசலச் சொல்லு வார்.
 • விளக்கம்
  நல்லோர் இருக்கும் அவையில், அவர்கள் மனத்தில் பதியுமாறு நல்ல பொருள்களைச் சொல்ல வல்லவர், அறிவிலார் உள்ள அவையில் எதையும் மறந்தும் சொல்லக் கூடாது.
 • Translation
  in English
  In councils of the good, who speak good things with penetrating power,
  In councils of the mean, let them say nought, e’en in oblivious hour.
 • Meaning
  Those who are able to speak good things impressively in an assembly of the good should not even forgetfully speak them in that of the low.

Leave a comment