0725. ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க

Rate this post

0725. ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க

0725. Aatrin Alavarindhu Karka

 • குறள் #
  0725
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
  மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.
 • விளக்கம்
  வேற்று அரசரவையில் கேட்ட கேள்விக்கு அஞ்சாது மறுமொழி சொல்வதற்குத் தருக்க நூற் பொருள் தெரிந்து கற்றல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  By rule, to dialectic art your mind apply,
  That in the council fearless you may make an apt reply.
 • Meaning
  In order to reply fearlessly before a foreign court, (ministers) should learn logic according to the rules (of grammar).

Leave a comment