0732. பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி

Rate this post

0732. பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி

0732. Perumporulaal Pettakka Thaaki

 • குறள் #
  0732
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
  ஆற்ற விளைவது நாடு.
 • விளக்கம்
  அதிகப் பொருள் இருப்பதால் பிற நாட்டினரால் விரும்பத் தக்கதாய், கேடில்லாததாய், மிகுதியாய் விளைவதுமாய் உள்ளதே சிறந்த நாடு.
 • Translation
  in English
  That is a ‘land’ which men desire for wealth’s abundant share,
  Yielding rich increase, where calamities are rare.
 • Meaning
  A kingdom is that which is desire for its immense wealth, and which grows greatly in prosperity, being free from destructive causes.

Leave a comment