0733. பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி

Rate this post

0733. பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி

0733. Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi

 • குறள் #
  0733
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
  இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.
 • விளக்கம்
  பிறநாடுகள் பொறுத்த பாரமெல்லாம் தன்னிடத்தே வரும்போது, அவற்றைத் தாங்கித் தன்னரசனுக்கு வரிப்பொருள் முழுவதையும் கொடுப்பதே நாடு.
 • Translation
  in English
  When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand
  To king due tribute pays: that is the ‘land’.
 • Meaning
  A kingdom is that which can bear any burden that may be pressed on it (from adjoining kingdoms) and (yet) pay the full tribute to its sovereign.

Leave a comment