0741. ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள்

Rate this post

0741. ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள்

0741. Aatru Bavarkkum Aranporul

 • குறள் #
  0741
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
  போற்று பவர்க்கும் பொருள்.
 • விளக்கம்
  படையெடுத்துச் சென்று போர் செய்பவர்க்கும் கோட்டை சிறந்த துணையாகும்; பகைவருக்கு அஞ்சித் தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்பவர்க்கும் சிறந்த துணையாகும்.
 • Translation
  in English
  A fort is wealth to those who act against their foes;
  Is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes.
 • Meaning
  A fort is an object of importance to those who march (against their foes) as well as to those who through fear (of pursuers) would seek it for shelter.

Leave a comment