0742. மணிநீரும் மண்ணும் மலையும்

Rate this post

0742. மணிநீரும் மண்ணும் மலையும்

0742. Manineerum Mannum Malaiyum

 • குறள் #
  0742
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
  காடும் உடைய தரண்.
 • விளக்கம்
  மணிபோல் தெளிந்த நீர்நிலையுடைய அகழியும், வெளி நிலமும், மலையும் அழகிய நிழல் தரும் காவற்காடும் உடையதே கோட்டை.
 • Translation
  in English
  A fort is that which owns fount of waters crystal clear,
  An open space, a hill, and shade of beauteous forest near.
 • Meaning
  A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests.

Leave a comment