0746. எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய்

Rate this post

0746. எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய்

0746. Ellap Porulum Udaiththai

 • குறள் #
  0746
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
  நல்லாள் உடையது அரண்.
 • விளக்கம்
  உள்ளே இருப்பவருக்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் உடையதாய், பகைவர் தாக்கும்போது போர் செய்ய உதவும் நல்ல வீரரை உடையதாய் உள்ளதே அரண்.
 • Translation
  in English
  A fort, with all munitions amply stored,
  In time of need should good reserves afford.
 • Meaning
  A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes).

Leave a comment