0747. முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும்

Rate this post

0747. முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும்

0747. Mutriyum Mutraa Therindhum

 • குறள் #
  0747
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
  பற்றற் கரியது அரண்.
 • விளக்கம்
  பகைவர் முற்றுகையிட்டுச் சூழ்ந்தும், அவ்வாறு சூழாது ஒருமுகமாகப் போர்செய்தும், கீழ் அறை அறுத்து உள்ளே நுழைந்தும் கைப்பற்றுதற்கரியதே அரண்.
 • Translation
  in English
  A fort should be impregnable to foes who gird it round,
  Or aim there darts from far, or mine beneath the ground.
 • Meaning
  A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it.

Leave a comment