0750. எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும்

Rate this post

0750. எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும்

0750. Enaimaatchith Thaagiyak Kannum

 • குறள் #
  0750
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
  இல்லார்கண் இல்லது அரண்.
 • விளக்கம்
  அரண் எல்லாச் சிறப்புக்களையும் உடையதாயிருப்பினும், செயல் செய்பவர் சிறப்பிலர் என்றால், அரண் இருந்தும் இல்லாதது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Howe’er majestic castled walls may rise,
  To craven souls no fortress strength supplies.
 • Meaning
  Although a fort may possess all (the above-said) excellence, it is, as it were without these, if its inmates possess not the excellence of action.

Leave a comment