0752. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர்

Rate this post

0752. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர்

0752. Illaarai Ellaarum Elluvar

 • குறள் #
  0752
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
  எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  பொருள் இல்லாதவரை எல்லாரும் இகழ்வார்கள்; செல்வரை எல்லாரும் சிறப்புச் செய்வார்கள்.
 • Translation
  in English
  Those who have nought all will despise;
  All raise the wealthy to the skies.
 • Meaning
  All despise the poor; (but) all praise the rich.

Leave a comment